Information om GDPR och behandling av personuppgifter på Adcoat


Enligt personuppgiftslagen, GDPR, har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig.
När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter som beställarombud. Dessa personuppgifter används och lagras av oss för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser och åtaganden gentemot dig. Vi behöver också dina personuppgifter för att kunna ge dig bra service som kund hos oss.


Enligt GDPR har du följande rättigheter gällande dina personuppgifter:

  • Du har rätt till registerutdrag.
  • Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
  • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Adcoat kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

Här kan du läsa vår kompletta integritetspolicy.

Har du några frågor, eller vill du att vi ska åtgärda något gällande dina personuppgifter, är du välkommen att ta kontakt med oss.


Du kan kontakta oss via:
Brev: SW Advanced Coating AB, Traktorgatan 9, 442 40 Kungälv (märk kuvertet med ”GDPR)
Telefon: +46 (0)303 24 56 30, fråga efter Personuppgiftsansvarig
E-post: info@adcoat.se